Brugerbetingelser

Crowdmade giver dig mulighed for at blive en del af vores Crowd og følgende betingelser gælder i forbindelse med at deltage i Design by The Crowd.

Når du up loader/indsender billede og historie til Crowdmade giver du samtykke til/accepterer nedenstående betingelser:

Når du sender et billede og historie til Crowdmade kan vi bruge dette som inspiration til at designe et produkt (eks. smykke, accessories, beklædning eller lign.) Crowdmade har eneret til disse designs.

Ved fremsendelse/up loading af dit billede og historie til Crowdmade overdrager du alle eventuelle immaterielle rettigheder til billedet, motivet på billedet samt historien til Crowdmade (ophavsretlige, design, varemærke etc.). Der sker ikke betaling for din overdragelse af rettigheder til materialet.

Crowdmade har herefter en ubegrænset eneret til at udnytte billedet, motivet og teksten i alle kommercielle tiltag, eksempelvis i markedsføringsøjemed, produktion, distribution, salg, hel eller delvis overdragelse til tredjemand og/eller som varemærke m.m. Du opgiver således enhver ret til billedet og historien – se dog nedenstående modifikation om din ret til anvendelse.

Vælger Crowdmade at lade sig inspirere af dit billede og din historie, vil materialet blive offentliggjort. Umiddelbart vil offentliggørelsen ske på facebook og instagram i sammenhæng med Crowdmade’s design, som består i en færdig tegning klar til evt produktion. Her kan brugere stemme om, hvilket af Crowdmades offentliggjorte design, der skal sættes i produktion. Vinderen af afstemningskonkurrencen vil som udgangspunkt blive offentliggjort på facebook og instagram og dette website.

Crowdmades eneret indebærer, at Crowdmade også har ret til at offentliggøre dit billede og/eller historie andet steds, såfremt Crowdmade finder det hensigtsmæssigt, eksempelvis på andre sociale medier, såsom Pinterest, Linked-in, SnapChat, You Tube, Twitter samt på dette web-site. Dette gør sig gældende for al materiale underordnet om Crowdmade har udvalgt det til inspiration for et design og/eller om det har vundet afstemningskonkurrencen.

Offentliggørelsen kan ske i eller uden sammenhæng med Crowdmades design og det færdigproducerede produkt.

Crowdmade har ret til at foretage mindre ændringer i billedformatet og teksten, såfremt Crowdmade finder det nødvendigt for brug af materialet, eks. redaktionelle ændringer af teksten.

Crowdmade respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Crowdmade kan til enhver tid tilbagetrække design, materiale, historier og vil straks tilbagetrække billeder og historier og eventuel igangsat produktion, distribution mv., såfremt det viser sig at stride mod tredjemands rettigheder eller på anden måde er lovstridigt.

Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret eller lagt ud på hjemmesiden på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten eller anden lov, skal du sende en skriftlig meddelelse til Crowdmade på e-mail: helpme@crowdmade.dk

Samtidig med at du sender billedet erklærer du, at billedet og historien så vidt du er orienteret ikke indeholder et værk eller design, som tredjemand har rettighederne til eller på anden måde udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder.

Din ret til at anvende billede og historie

Du har lov til frit at udnytte dit fremsendte billede og/eller historie efter 3 år, såfremt 1) materialet er omfattet af ophavsretsloven og 2) Crowdmade ikke har udnyttet materialet i 3 år fra indsendelsesdatoen og 3) du har givet Crowdmade et varsel på 6 måneder.

Såfremt du ønsker at bruge materialet erhvervsmæssigt tidligere end 3 år, er du altid velkommen til at kontakte Crowdmade for et eventuelt samtykke.

Krav til dit materiale

Du må ikke i forbindelse med dette website uploade/fremsende materiale:

  • Der er injurierende eller ærekrænkende, pornografisk, seksuelt eksplicit, ulovligt eller plagieret
  • Der overtræder patent, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed eller anden ejendomsret
  • Der overtræder en tavshedspligt , som du er bundet på grund af en aftale eller tillidsforhold (såsom intern viden, eller fortrolige oplysninger, lært eller videregives som led i et ansættelsesforhold eller fortrolighedsaftaler)
  • Som en fornuftig person ville overveje chikanerende, misbrugende, truende, skadeligt, vulgært, blasfemisk, overdrevent voldelige, racistisk, etnisk eller på anden måde stødende eller krænkende på nogen måde
  • Udgør en overtrædelse af privatlivets fred eller offentlige rettigheder
  • Overtræder eller opfordrer andre til at overtræde gældende lov, vedtægt, bekendtgørelse eller regulering
  • Fremmer software eller tjenester, der leverer uopfordrede e-mail
  • Indeholder virus skadelige programmeringsrutiner

Intellektuelle ejendomsrettigheder for indholdet af hjemmesiden

Rettigheder til indholdet på hjemmesiden, herunder bl.a. rettighederne til tekst, grafik og fotos, varemærker, logoer etc. ejes af eller er licenseret til Crowdmade.

Indholdet på hjemmesiden må anvendes til personligt brug, og kan kun anvendes i erhvervsmæssige sammenhæng med Crowdmades udtrykkelige skriftlige samtykke. Al kopiering, reproducering, distribution, broadcast, salg eller anden erhvervsmæssig udnyttelse vil være en krænkelse af Crowdmades rettigheder. Krænkelser af Crowdmades rettigheder kan medføre straf og erstatning i henhold til dansk ret.

Du accepterer ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i websitet eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af indhold eller håndhæve begrænsninger på brugen af hjemmesiden eller indholdet heri.